ความลับของการเพิ่มยอดขายด้วยชุดยูนิฟอร์ม

ความลับของการเพิ่มยอดขายด้วยชุดยูนิฟอร์ม

หากเราอยากจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร บริการขนส่งต่างๆ หรือแม้แต่ร้านค้าสะดวกซื้อ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานึกถึงร้านค้าเหล่านั้นได้ดี นอกจากตัวสินค้าซึ่งอาจจะมีเหมือนกันมากมายหลายร้านแล้ว ก็คือเอกลักษณ์ของร้านที่สร้างการจดจำให้กับลูกค้า และแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้าได้แม่นยำ นั่นก็คือชุดยูนิฟอร์ม นั่นเอง ไปดูกันสิว่าชุดยูนิฟอร์มนั้นจะเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ของเราได้อย่างไร 

ความลับของการเพิ่มยอดขายด้วยชุดยูนิฟอร์ม

  • ชุดยูนิฟอร์ม สร้างการจดจำให้กับแบรนด์

เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆ เวลาที่มีข่าวอะไรในกระแสโซเซียลจะเรียกแบรนด์ที่ไม่อยากเอ่ยชื่อด้วยลักษณะของชุดนิฟอร์ม เช่น บริษัทขนส่งเสื้อส้ม บริษัทขนส่งอาหารในชุดเขียว สายการบินชุดเหลือง นั่นก็หมายความว่า ชุดยูนิฟอร์มของแต่ละบริษัทนั้นได้สร้างการจดจำให้กับสังคมและรวมถึงสร้างการจดจำให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี การลงทุนตัดชุดยูนิฟอร์มที่สื่อถึงคาแรคเตอร์ของสินค้าจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากในการเพิ่มยอดขาย 

  • ยูนิฟอร์มสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจดูดึงดูดใจ 

ชุดยูนิฟอร์มถือเป็น ICONIC ที่สำคัญของแบรนด์ เพราะชุดยูนิฟอร์มจะสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของธุรกิจ  ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจดูน่าดึงดูดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากสินค้าของแบรนด์ เน้นความสะอาด ปลอดภัย ความน่าเชื่อมันในด้านสุขภาพ สังเกตได้ว่าชุดยูนิฟอร์มจะมีลักษณะคล้ายกับบุคลากรทางการแพทย์แต่มีความทันสมัย หากสินค้าของแบรนด์เน้นความโฉบเฉี่ยวทันสมัย ชุดยูนิฟอร์มก็ต้องดูมีบุคลิกภาพเช่นเดียวกับสินค้า ทำให้สินค้าโดดเด่นและน่าซื้อหามากยิ่งขึ้น 

  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 

ชุดยุนิฟอร์มเป็นสื่อที่ดีในการสร้างคาวามเชื่อมันให้สินค้า ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มาพบปะหรือนำเสนอขายนั้นเป็นตัวแทนของบริษัท ที่สามารถเข้าหาข้อมูลการซื้อได้ทันที มีความมั่นใจในตัวของสินค้ามากยิ่งขึ้น 

  • สร้างความรู้สึกเป็นทีมให้กับองค์กร ส่งเสริมความภาคภูมิใจของบุคลากร 

นอกจากผลทางตรงในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจแล้ว ชุดยูนิฟอร์มยังส่งเสริมยอดขายในทางอ้อม ด้วยการสร้างความรู้สึกเป็นทีมให้กับสมาชิกในองค์กร ทำให้ทีมงานเกิดความภาคภูมิใจในงานในสินค้าและเกิดความมุ่งมุ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าชุดยูนิฟอร์มนั้นมีประโยชน์อย่างมากในเชิงธุรกิจ เป็นการลงทุนไม่มากแต่ให้ผลที่คุ้มค้า ทั้งสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น สร้างการจดจำ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงาน นอกจากนี้ การที่บุคลากรใส่ชุดยูนิฟอร์มไปไหนมาไหนก็เป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่ดีอีกด้วย ดังนั้นหากอยากจะเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าต้องไม่ละเลยที่จะหาชุดยูนิฟอร์มที่เหมาะสมกับสินค้าหรือแบรนด์มาช่วยเพิ่มยอดขายกันนะ