สีเสื้อประจำวันเกิด ความหมายของคำต่างๆ

october 2016 horoscope feat

สีเสื้อประจำวันเกิดตามความเชื่อช่วยส่งผลหนุนนำเราโดดเด่นเจริญยิ่งขึ้น หรือประสบความสำเร็จ และสีเฉดไหนที่ควรหลีกเลี่ยง MeeShirt มีคำตอบมาฝากคะ

 

วันอาทิตย์
เสริมโชคลาภ -เขียว
เสริมอำนาจ -ชมพู
ควรเลี่ยง ฟ้า -น้ำเงิน

วันจันทร์
เสริมโชคลาภ -ม่วง
เสริมอำนาจ -เขียว
ควรเลี่ยง -แดง

วันอังคาร
เสริมโชคลาภ -ส้ม ทอง
เสริมอำนาจ -ดำ ม่วง
ควรเลี่ยง -เหลือง ขาว ครีม

 

วันพุธ
เสริมโชคลาภ -ดำ เทา
เสริมอำนาจ -ส้ม ทอง
ควรเลี่ยง -ชมพู แดง

วันพฤหัสบดี
เสริมโชคลาภ -แดง
เสริมอำนาจ -ฟ้า น้ำเงิน
ควรเลี่ยง -ม่วง

วันศุกร์
เสริมโชคลาภ -ชมพู
เสริมอำนาจ -เหลือง ขาว
ควรเลี่ยง -เทา ดำ

october 2016 horoscope feat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *