เสื้อกั๊กสะท้อนแสง คืออะไรใครใช้บ้าง

gb hivis slideredited banner

การทำงานในเวลากลางคืนหรือสภาวะที่มีแสงน้อยก็ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นในการมองเห็น  เราจึงต้องมีสิ่งมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น เช่น วัสดุสะท้อนแสงวัสดุสะท้อนแสงได้ถูกออกแบบให้ติดลงบนเสื้อผ้าจนเป็น เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง หรือเสื้อคนงานติดแถบสะท้อนแสง หรือ เสื้อยืดคนงานสีสะท้อนแสง เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่กระทบกับตัวเสื้อสะท้อนแสง ขณะที่บุคคลเหล่านั้นกำลังทำงานตามจุดอับแสงในเวลากลางคืน หรือพื้นที่แสงสลัว โดยเสื้อสะท้อนแสงที่ดีนั้นจะต้องสามารถแสดงให้ผู้มองเห็นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานได้มากที่สุด แม้ไม่มีการเคลื่อนไหว ก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เห็นเด่นชัดนั้นคือมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดจากบุคคลอื่นกับตัวของพนักงานผู้ที่สวมใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อเซฟตี้ จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและเน้นความปลอดภัย เช่น ตำรวจจราจร อปภร พนักงานสร้างหรือซ่อมบำรุงผิวจราจร พนักงานติดตั้งซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม งานเหมือง งานแท่นขุดเจาะ เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า  ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงทั้งนั้นเวลาปฏิบัติงาน  เพราะจะทำให้สังเกตได้ง่าย สามารถสะท้อนแสงได้เมื่อแสงไฟตกกระทบแถบของเสื้อสะท้อนแสงจากระยะไกลและที่สนามบิน ก็ยังมีข้อกำหนดให้ใช้เสื้อสะท้อนแสงทุกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณ ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ตามระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. 2557 วัสดุที่ใช้ในการทำเสื้อสะท้อนแสงของสนามบินจะใช้สีพื้นของเสื้อเป็นสีเหลืองมะนาวคาดด้วยแถบสะท้อนแสงสีเงิน เพื่อช่วยในการมองเห็นในที่ที่มีแสงน้อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *