fbpx

แถบผ้าสะท้อนแสง ประโยชน์ และการใช้งาน

แถบสะท้อนแสงติดเสื้อ แถบสะท้อนแสง ภาษาอังกฤษ ตัวรีดสะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง pvc แถบสะท้อนแสง reflex แถบผ้าสะท้อนแสงสีเขียว ผ้ารีเฟค แถบสะท้อนแสงติดเสื้อ แบบรีด แถบสะท้อนแสงติดเสื้อ lazada เสื้อสะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3m Reflex 3M ผ้าสีสะท้อนแสง Reflective strip pvc สะท้อนแสง

แถบผ้าสะท้อนแสง ประโยชน์ และการใช้งาน

เนื่องจากในยามวิกาลหรือในยามค่ำคืนมีแสงน้อย หรือแสงสว่างไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน ทำให้เกิดอันตรายได้เช่น การทำงานบนท้องถนนที่มีรถยนต์วิ่งตลอดเวลา การทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว เช่นรถเครน หรือ รถโฟล์คลิฟท์ โดยข้อจำกัดเรื่องแสงสว่างจะส่งผลกับการมองเห็นของผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นตำแหน่งผู้ร่วมปฏิบัติได้อย่างชัดเจน บ่อยครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แถบผ้าสะท้อนแสง หรือจะเลือกสวมใส่เสื้อคนงาน หรือเสื้อติดแถบสะท้อนแสงจะช่วยทำให้มองเห็นตำแหน่งของผู้ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นจึงช่วยลดอุบัติเหตุ หรือผู้เสียชีวิตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *