Showing all 7 results


Posts found

gb hivis slideredited banner
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง คืออะไรใครใช้บ้าง

การทำงานในเวลากลางคืนหรือสภาวะที่มีแสงน้อยก็ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นในการมองเห็น  เราจึงต้องมีสิ่งมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น เช่น วัสดุสะท้อนแสงวัสดุสะท้อนแสงได้ถูกออกแบบให้ติดลงบนเสื้อผ้าจนเป็น เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง หรือเสื้อคนงานติดแถบสะท้อนแสง หรือ เสื้อยืดคนงานสีสะท้อนแสง เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่กระทบกับตัวเสื้อสะท้อนแสง ขณะที่บุคคลเหล่านั้นกำลังทำงานตามจุดอับแสงในเวลากลางคืน หรือพื้นที่แสงสลัว โดยเสื้อสะท้อนแสงที่ดีนั้นจะต้องสามารถแสดงให้ผู้มองเห็นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานได้มากที่สุด แม้ไม่มีการเคลื่อนไหว ก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เห็นเด่นชัดนั้นคือมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดจากบุคคลอื่นกับตัวของพนักงานผู้ที่สวมใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสง [...]


Pages found