Showing all 89 results

ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง
ขายส่ง

Posts found

gb hivis slideredited banner
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง คืออะไรใครใช้บ้าง

การทำงานในเวลากลางคืนหรือสภาวะที่มีแสงน้อยก็ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นในการมองเห็น  เราจึงต้องมีสิ่งมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น เช่น วัสดุสะท้อนแสงวัสดุสะท้อนแสงได้ถูกออกแบบให้ติดลงบนเสื้อผ้าจนเป็น เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง หรือเสื้อคนงานติดแถบสะท้อนแสง หรือ เสื้อยืดคนงานสีสะท้อนแสง เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่กระทบกับตัวเสื้อสะท้อนแสง ขณะที่บุคคลเหล่านั้นกำลังทำงานตามจุดอับแสงในเวลากลางคืน หรือพื้นที่แสงสลัว โดยเสื้อสะท้อนแสงที่ดีนั้นจะต้องสามารถแสดงให้ผู้มองเห็นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานได้มากที่สุด แม้ไม่มีการเคลื่อนไหว ก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เห็นเด่นชัดนั้นคือมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดจากบุคคลอื่นกับตัวของพนักงานผู้ที่สวมใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสง [...]

600010
แถบผ้าสะท้อนแสง ประโยชน์ และการใช้งาน

แถบผ้าสะท้อนแสง ประโยชน์ และการใช้งาน เนื่องจากในยามวิกาลหรือในยามค่ำคืนมีแสงน้อย หรือแสงสว่างไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน ทำให้เกิดอันตรายได้เช่น การทำงานบนท้องถนนที่มีรถยนต์วิ่งตลอดเวลา การทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว เช่นรถเครน หรือ รถโฟล์คลิฟท์ โดยข้อจำกัดเรื่องแสงสว่างจะส่งผลกับการมองเห็นของผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นตำแหน่งผู้ร่วมปฏิบัติได้อย่างชัดเจน บ่อยครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แถบผ้าสะท้อนแสง หรือจะเลือกสวมใส่เสื้อคนงาน หรือเสื้อติดแถบสะท้อนแสงจะช่วยทำให้มองเห็นตำแหน่งของผู้ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นจึงช่วยลดอุบัติเหตุ [...]


Pages found