fbpx

Category Archives: common

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง เสื้อเซฟตี้ เสื้อคนงานติดแถบสะท้อนแสง
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง คืออะไรใครใช้บ้าง

การทำงานในเวลากลางคืนหรือสภาวะที่มีแสงน้อยก็ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นในการมองเห็น  เราจึงต้องมีสิ่งมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น เช่น วัสดุสะท้อนแสงวัสดุสะท้อนแสงได้ถูกออกแบบให้ติดลงบนเสื้อผ้าจนเป็น เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง หรือเสื้อคนงานติดแถบสะท้อนแสง หรือ เสื้อยืดคนงานสีสะท้อนแสง เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่กระทบกับตัวเสื้อสะท้อนแสง ขณะที่บุคคลเหล่านั้นกำลังทำงานตามจุดอับแสงในเวลากลางคืน หรือพื้นที่แสงสลัว โดยเสื้อสะท้อนแสงที่ดีนั้นจะต้องสามารถแสดงให้ผู้มองเห็นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานได้มากที่สุด แม้ไม่มีการเคลื่อนไหว ก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เห็นเด่นชัดนั้นคือมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดจากบุคคลอื่นกับตัวของพนักงานผู้ที่สวมใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสง [...]

คนงานควรรู้ ความหมายด้านความปลอดภัยของสี

จิตวิทยาความปลอดภัยของสีคุณคิดอย่างไรเมื่อเห็นสีเหลือง?สำหรับคนส่วนใหญ่มันจะแผ่กระจายความรู้สึกของความอบอุ่นความสุขแง่ดีความมั่นใจแรงบันดาลใจและพลังงานบวก ในฐานะที่เป็นสีที่มีความยาวคลื่นยาว – สว่างที่สุดในสเปกตรัมที่มองเห็นได้ – สีเหลืองยังเป็นสีที่เด่นชัดที่สุดต่อสายตามนุษย์ซึ่งรู้จักกันในการกระตุ้นกิจกรรมทางจิตและการรับรู้ จิตวิทยาของสีเป็นสาขาที่น่าสนใจฝังรากลึกในการทำงานของสมองและธรรมชาติของมนุษย์โดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นสีเหลืองได้รับการแสดงเพื่อเปิดใช้งานกระบวนการทางจิตบางอย่างกระตุ้นระบบประสาทและแม้กระทั่งเรียกความทรงจำ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นสีที่สว่างที่สุดในสายตามนุษย์จึงใช้สีเหลืองเป็นสัญญาณเตือนหรือกำหนดพื้นที่ที่ควรใช้ความระมัดระวัง ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมมาเป็นเวลา 30 ปี OMEGA Industrial [...]