fbpx

Tag Archives: เสื้อผ้า

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
คุ้มไหม ของการมีชุดยูนิฟอร์มใส่ในบริษัท

ข้อดีของการมีชุดยูนิฟอร์มใส่ในบริษัท หากท่านกำลังวางแผนที่จะตัดชุดทำงานสำหรับพนักงาน,ทีมงานอยู่ ท่านควรเลือกให้เป็นแบบคอกลม นั่นก็เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของท่าน และไม่ทำให้พนักงาน,ทีมงานทุกคนแต่งตัวจัดจ้านมากจนเกินไปยิ่งไปกว่านั้นการมีเสื้อที่เป็นแบบเฉพาะของแบรนด์ตัวเอง ยังถือเป็นการโปรโมทไปในตัวอีกด้วย และนี่คือ 7  วิธีที่เป็นสิ่งสนับสนุนให้พนักงาน,ทีมงานใส่เสื้อคอกลม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ การออกแบบเสื้อคอกลมให้กับพนักงาน,ทีมงานของท่าน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ว่าเขาเหล่านั้น มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน [...]