Tag Archives: แถบสะท้อนแสง

แถบผ้าสะท้อนแสง ประโยชน์ และการใช้งาน

แถบผ้าสะท้อนแสง ประโยชน์ และการใช้งาน เนื่องจากในยามวิกาลหรือในยามค่ำคืนมีแสงน้อย หรือแสงสว่างไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน ทำให้เกิดอันตรายได้เช่น การทำงานบนท้องถนนที่มีรถยนต์วิ่งตลอดเวลา การทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว เช่นรถเครน หรือ รถโฟล์คลิฟท์ โดยข้อจำกัดเรื่องแสงสว่างจะส่งผลกับการมองเห็นของผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นตำแหน่งผู้ร่วมปฏิบัติได้อย่างชัดเจน บ่อยครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แถบผ้าสะท้อนแสง หรือจะเลือกสวมใส่เสื้อคนงาน หรือเสื้อติดแถบสะท้อนแสงจะช่วยทำให้มองเห็นตำแหน่งของผู้ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นจึงช่วยลดอุบัติเหตุ [...]