คุ้มไหม ของการมีชุดยูนิฟอร์มใส่ในบริษัท

shutterstock 221455717

ข้อดีของการมีชุดยูนิฟอร์มใส่ในบริษัท

หากท่านกำลังวางแผนที่จะตัดชุดทำงานสำหรับพนักงาน,ทีมงานอยู่ ท่านควรเลือกให้เป็นแบบคอกลม นั่นก็เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของท่าน และไม่ทำให้พนักงาน,ทีมงานทุกคนแต่งตัวจัดจ้านมากจนเกินไปยิ่งไปกว่านั้นการมีเสื้อที่เป็นแบบเฉพาะของแบรนด์ตัวเอง ยังถือเป็นการโปรโมทไปในตัวอีกด้วย และนี่คือ 7  วิธีที่เป็นสิ่งสนับสนุนให้พนักงาน,ทีมงานใส่เสื้อคอกลม

  1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ การออกแบบเสื้อคอกลมให้กับพนักงาน,ทีมงานของท่าน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ว่าเขาเหล่านั้น มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  2. เป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทการที่ให้พนักงาน,ทีมงานของท่านใส่เสื้อยืดโปโลที่มีสัญลักษณ์บริษัทอยู่นั้น ถือเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวตนให้กับบริษัทนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านไปเปิดบูธ หรือไปออกตามงานสัมมนาต่างๆ สิ่งที่จะทำให้ผู้คนจดจำบริษัทของท่านได้ นั่นก็คือ สัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อนั่นเอง นอกจากนี้แล้ว หากพนักงาน,ทีมงานของท่านประพฤติตัวดี ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของท่านได้
  3. มีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าจะจดจำสัญลักษณ์ของแบรนด์ของท่านไปได้ตลอด ท่านควรออกแบบเสื้อยืดโปโลให้มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ และดูมีความเป็นมืออาชีพ
  4. บ่งบอกตัวตนการใส่เสื้อยืดโปโลคอกลม จัดเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้พนักงาน,ทีมงาน และธุรกิจของท่านดูมีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น จากการใส่ชุดยูนิฟอร์มที่เหมือนๆกัน เพื่อเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวตนให้กับบริษัทของท่านได้เป็นอย่างดี
  5. บ่งบอกวัฒนธรรมการใส่เสื้อยืดคอกลมถือเป็นการบ่งบอก ธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมภายในบริษัทของท่าน ท่านสามารถออกแบบเสื้อยืดให้ตรงตามอุดมการณ์และเป้าหมายของบริษัทของท่านได้ เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ธรรมเนียมและวัฒนธรรมของบริษัทนั้นเป็นอย่างไร
  6. การทำงานร่วมกันการที่ให้พนักงาน,ทีมงานใส่เสื้อยืดโปโลเหมือนๆกันนั้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยแสดงให้เห็นว่า พนักงาน,ทีมงานทุกคนภายในบริษัท ช่วยกันทำงาน และยังเป็นการสร้างบรรยากาศภายในบริษัท ให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันอีกด้วย
  7. การแสดงออกการที่มีคนใส่เสื้อยืดโปโลเหมือนกัน เดินอยู่ทั่วบริษัทนั้น เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของบริษัทได้ โดยสามารถดูได้จากเนื้อผ้า และความสดของเสื้อผ้าที่พนักงาน,ทีมงานใส่

 

การที่ท่านให้พนักงาน,ทีมงานของท่านใส่เสื้อยืดโปโล ที่เป็นแบบเฉพาะของบริษัทอาจดูได้จาดสี หรือสัญลักษณ์ที่ปริ้นสกรีนอยู่ทางด้านหลัง เสื้อ เป็นการบอกให้ทราบถึงท่านภาพของสินค้าในบริษัทว่ามีท่านภาพดีแค่ไหน

 

อ่านจนถึงตรงนี้ จริงๆการมีชุดยูนิฟอร์มสวยๆ เท่ๆซักเซ็ตก็ทำให้เรารู้สึกดีท่ามกลางผู้คนที่รายล้อมเราในที่ทำงานนะคะ

 

AsguardPlus.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *